Er 400.000 piger i fare?

Gårsdagens forsideartikel på BT[1] (28.07.13) er en alvorlig sag: Over 400.000 kvinder – og det er i Danmark alene – er blevet vaccineret mod Human Papillomavirussen (HPV), som kan forårsage livmoderhalskræft. Det lyder egentlig som en god ting – men BT advarer: Alle disse 400.000 kvinder er i fare på grund af vaccinen. Det lyder godt nok som noget farligt stads, kvinder bliver vaccineret med.

Som der står i artiklen:

”Kronisk hovedpine, mavesmerter, voldsom svimmelhed, hukommelsesproblemer eller føleforstyrrelser. Det er blot nogle af de alvorlige bivirkninger, som foreningen Vaccinationsforum er bekendt med, og som fremgår af Sundhedsstyrelsens notat ’Nyt om bivirkninger’ fra juni i år. 468 har indberettet bivirkninger, hvoraf 53 er alvorlige. Derfor er det på tide, at de ’bliver taget alvorligt af myndighederne’, mener formanden for Vaccinationsforum, Else Jensen.”[1]

Det omtalte notat fra Sundhedsstyrelsen er tilgængeligt på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside.[2]

Det skal først og fremmest nævnes, at de indberettede bivirkninger BT-artiklen refererer til, er mistanker om bivirkninger, som personer, der har modtaget HPV-vaccine har indberettet. Det er således ikke umiddelbart til at sige, hvor stor en del af disse rapporterede bivirkninger, der reelt er forårsagede af vaccinen. Vi vil se nærmere på notatet fra Sundhedsstyrelsen og dykke dybere ned i hvad det fortæller lige straks.

Først er det dog værd at lægge mærke til, at BT’s journalist ikke er gået til Lægemiddelstyrelsen for at få afklaret, hvor farlig HPV-vaccinen er, men derimod har fået udtalelser fra Else Jensen, som er formand for Vaccinationsforum. Vaccinationsforum har nemlig intet med afprøvning eller testning af medicin at gøre. Vaccinationsforum er ifølge deres egen hjemmeside: ”[…] en privat og uafhængig forening, hvis formål er at udbrede viden om vaccinationer, samt at støtte vaccineskadede.”[3]

Dette lyder som et nobelt formål, men ud fra hvad Vaccinationsforum skriver på deres hjemmeside, ser det ikke ud til at der nogen i Vaccinationsforums bestyrelse, med har medicinsk specialviden.[4] Dette må alt andet lige være relevant i forhold til rådgivning angående en vaccine. Hvorfor har journalisten bag artiklen ikke fået en udtalelse fra de folk, som står bag Lægemiddelstyrelsens undersøgelse, når artiklen netop baserer sig på denne undersøgelse, eller i det mindste en fagekspert på området?

Denne dækning får én til at stille sig selv det spørgsmål, om det er journalisten, der har opsøgt Vaccinationsforum, eller om det er Vaccinationsforum, der har opsøgt journalisten. Uanset hvad, er det dårligt journalistisk arbejde, at lade en tredjepart redegøre for noget, som journalisten selv kunne have dokumenteret ved at læse det offentligt tilgængelige notat fra Lægemiddelstyrelsen (Link).

Lad os nu se nærmere på, hvad der rent faktisk konkluderes i Lægemiddelstyrelsens notat.

Notatet evaluerer som nævnt de indrapporteringer af mulige bivirkninger fra kvinder, der har modtaget HPV-vaccine. Indrapporteringerne er lavet i perioden 1. januar 2009 til 31. december 2012, og der blev i alt indberettet mistanke om bivirkninger i 468 tilfælde, hvoraf 53 er betegnet som alvorlige.

Hvis vi starter med de ikke-alvorlige indberetninger, så nævnes: ”[…] almen ubehag, svimmelhed, rødme og irritation omkring indstiksstedet […]”[5] Dette er dog bivirkninger, som allerede er kendt og beskrevet i produktinformationen om HPV-vaccinen. Ydermere er disse også kendte bivirkninger ved alle former for vacciner og stik i det hele taget – dvs. det er ganske normalt. Det er dog formentlig heller ikke disse bivirkninger, som de 400.000 kvinder skal frygte ifølge BT og Vaccinationsforum. Så lad os se hvad der står om de 53 alvorlige tilfælde.

Det hyppigste alvorlige symptom er anafylaksi – dvs. allergisk reaktion (når Lægemiddelstyrelsen skriver ”hyppigste alvorlige symptom”, så er det reelle tal 5). Dette er dog en kendt bivirkning, der allerede oplyses om. Der advares officielt mod at give HPV-vaccine til folk, der er hypersensitive over for aktive substanser. Med andre ord: Der advares imod at give vaccine til folk, der generelt er allergiske over for vacciner. Det er det samme som at advare folk med skaldyrsallergi mod at spise rejer – det er reelt nok, men kun relevant for en marginal gruppe. Aspirin (helt almindelig hovedpinepille) har nogenlunde samme advarsel – med en prevalens på omkring 0,1-1%.[6] Hvis vi forestiller os, at samme gruppe kvinder havde modtaget Aspirin i stedet for HPV-vaccine, ville vi forvente, at omkring 400-4.000 havde rapporteret denne type reaktion. Lægemiddelstyrelsen fik 5 for HPV-vaccinen.

Den næsthyppigste indberetning Lægemiddelstyrelsen fik vedrørende HPV-vacinen (4 tilfælde) var om idiopatisk thrombocytopenisk purpura. Dette er en sygdom, hvor kroppen producerer antistoffer, som angriber egne celler og derved kan forårsage blodpropper. Men, ”[d]enne lidelse forekommer normalt hos syv ud af 100.000 personer hvert år i Danmark.”[5] Antallet af personer som rapporterede mistanke om, at HPV-vaccinen var årsag hertil, ligger altså på niveau (rent faktisk under niveau) med det antal, vi ser blandt den gennemsnitlige befolkning. Den sidste alvorlige bivirkning, der nævnes er fascialisparese (lammelser i ansigtet). Her er i alt tre rapporterede tilfælde. Den generelle prævalens for denne lidelse er 15-30 tilfælde pr. 100.000 – også her ligger antallet af tilfælde altså under det forventelige niveau.

Hvorvidt de indrapporterede tilfælde er forårsaget af HPV-vaccine, eller om de ville have udviklet sig alligevel, kan man ikke konkludere ud fra denne rapport. Som vi kan se er hyppigheden af disse alvorlige tilfælde blandt dem, der har modtaget vaccinen dog ikke meget forskellig fra, hvad man ville forvente hos den gennemsnitlige befolkning – den er faktisk mindre i en del tilfælde.

Konklusionen på rapporten er da også ganske klar: Baseret på de indberettede bivirkninger hos personer, der har modtaget HPV-vaccine, afkræfter denne undersøgelse, at der skulle være nogen sammenhæng mellem HPV-vaccine og alvorlige udokumenterede bivirkninger.

Men som nævnt, så er der – selvom risikoen er ganske lille – en reel risiko for at få alvorlige bivirkninger. Når disse, heldigvis sjældne, historier om personer, der har oplevet bivirkninger når pressen, er det dog svært ikke at blive revet med af den tragedie, som disse personer har gennemlevet, og føle en vis modstand over for anbefalingen af vaccinen. Men for at vurdere, om vi bør anbefale vaccine til folk, bliver vi nødt til at se på konsekvenserne ved brugen af denne vaccine i det større billede. Det vi må gøre er, at lave et estimat ud fra den tilgængelige data af, hvad konsekvenserne er ved at vaccinere og ved ikke at vaccinere.

Knap 400 får livmoderhalskræft om året, og der dør gennemsnitligt lidt over 100 om året som følge heraf.[7] Vi ved også, at HPV-vaccine “[…] beskytter mod to typer af HPV (HPV 16 og 18), som tilsammen forårsager 70 procent af alle livmoderhalskræfttilfælde og mere end 50 procent af de svære celleforandringer på livmoderhalsen.”[8] Hvis vi laver et groft regnestykke ud fra disse tal, får vi, at vaccinen vil forebygge omkring 250 nye tilfælde af livmoderhalskræft og rede over 50 menneskeliv om året på længere sigt.

Dette giver os altså et moralsk regnestykke, der løst estimeret hedder: 250 nye kræfttilfælde forhindret og 50 menneskeliv sparet om året, holdt op mod cirka 13 nye tilfælde af alvorlige bivirkninger om året (53 rapporterede tilfælde over fire år).

En enkelt persons uheldige tilfælde af bivirkninger er utvivlsomt en tragedie, men enkelte uheldige tilfælde må ikke gøre, at vi mister blikket for det større billede. De mennesker, som får reddet livet af vaccinen, må vi ikke glemme, selvom dette kan være nemt midt i historier om alvorlige bivirkninger. Disse reddede menneskeliv kan vi desværre ikke lave en nyhedshistorie over: “Her er Lotte, hun kunne muligvis have haft livmoderhalskræft, men har det ikke.” Dette ville være en non-historie, men ikke desto mindre er der kvinder, der i dag er i live på grund af den vaccine. Eftersom medierne ikke kan bringe en positiv historie, får vi i stedet et fokus på det negative, selvom det negative i det større billede er marginalt. Dette er med til at skabe en unødvendig frygt, som i sidste ende kan betyde, at personer uden risiko for alvorlige bivirkninger vil afstå fra at blive vaccineret, og dermed unødvendigt øge risikoen for livmoderhalskræft.


<id=”fn1″>[1] http://www.bt.dk/danmark/400.000-piger-i-fare-hpv-vaccinen-kan-give-alvorlige-bivirkninger (hentet 28.07.13).
<id=”fn2″>[2] http://laegemiddelstyrelsen.dk/da/service-menu/nyheder/nyt-om-bivirkninger/nyt-om-bivirkninger-27-juni-2013 (hentet 28.07.13).
<id=”fn3″>[3] http://vaccineinfo.dk/index.php?option=com_content&task=view&id=19&Itemid=31 (hentet 28.07.13).
<id=”fn4″>[4] http://vaccineinfo.dk/index.php?option=com_content&task=view&id=5&Itemid=6 (hentet 28.07.13).
<id=”fn5″>[5] Lægemiddelstyrelsen, Nyt Om Bivirkninger 27. juni 2013. Årgang 4 #6. (link).
<id=”fn6″>[6] http://min.medicin.dk/Medicin/Praeparater/601 (hentet 28.07.13).
<id=”fn7″>[7] http://www.cancer.dk/Hjaelp+viden/kraeftformer/kraeftsygdomme/livmoderhals/statistik+livmoderhalskraeft/ (hentet 28.07.13).
<id=”fn8″>[8] http://www.netdoktor.dk/sygdomme/fakta/livmoderhalskraeft.htm (hentet 28.07.13).

4 thoughts on “Er 400.000 piger i fare?

  1. Flere piger i min facebook feed har delt BT’s underlødige artikel, og jeg kan ikke vente med at spamme dem med det her.

  2. Pingback: Hvad man kan lære af lakridspiber – del 1 | Abernes Blog

Skriv et svar til Mikkel C. Vinding Annuller svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s