Science is Religion af The William Blakes – korrekt hvis man ikke forstår forskellen

Det er en populær opfattelse, at videnskab er et sæt af dogmatiske ideer om verden. Videnskab er bare en ny form for religion. Religion og videnskab er lige gode når det kommer til at forklare hvem vi er og verden omkring os. Et rigtigt godt eksempel på dette er sangen “Science is Religion” af det…

Videnskab er ikke alt, tro kan også give de svar vi søger

Videnskab har—som mange, primært ikke-videnskabelige meningsdannere påpeger—ikke alle de svar vi måtte ønske os her i tilværelsen. Videnskab er derimod et opgør med blind tro på svar vi ønsker os, før vi overhovedet har stillet spørgsmål, ved de ting vi ønsker besvaret.

Kræver videnskab tro?

Et argument, som man ofte hører blandt videnskabskritikere og fortalere for religion og spiritualitet er, at videnskab er baseret på antagelser om verden, som ikke kan bevises. Eksempelvis hævdes det ofte, at videnskaben bygger på et mekanistisk eller materialistisk verdensbillede, som, når alt kommer til alt, er funderet i tro på samme måde som religion…