Hvad er Abernes Blog?

Abernes Blog er, som navnet antyder, en blog drevet af aber. Mere specifikt er det en blog, der drives af to undrende mennesker, og disse to tænkende pattedyr vil bruge denne blog til at undre sig og reflektere højt, samt bringe forskellige observationer, argumenter, analyser og spørgsmål.

Disse refleksioner, observationer, analyser etc. vil omhandle mange forskellige ting og forskellige emner, og det er således ikke muligt at udtrykke, hvad denne blog handler om med ét ord. Det er imidlertid muligt at nævne visse ting, Abernes Blog ikke omhandler. Den omhandler eksempelvis hverken mode eller sladder, og den er heller ikke en blog, der deler billeder eller videoer af katte eller folk, der kører galt på skateboard. Ud fra dette fremgår det ganske klart, at det primære mål bag Abernes Blog ikke er at blive den mest populære blog på internettet – eller noget der ligner, da det selvfølgelig er urealistisk uden at inkludere nogen af de ovennævnte elementer. Desværre.

Selvom man ikke kan pege på ét enkelt emne, som Abernes Blog handler om, kan det dog helt generelt siges, at alle indlæg på bloggen vil have noget at gøre med politik, samfund, videnskab og filosofi. Man kan åbenlyst skrive om mange forskellige ting inden for disse meget brede emner, og indlæggene på Abernes Blog vil da også handle om alt lige fra aktuelle sager og debatter til politiske, samfundsmæssige, videnskabelige og filosofiske grundlagsproblemer.

Det grundlæggende mål for Abernes Blog er at starte debat samt at oplyse folk, hvilket som regel er to sider af samme sag: En god debat er både en oplyst og oplysende debat. Oplysning er således både en forudsætning samt målet for debat, og ligeledes er debat en forudsætning for oplysning.

Oprindelsen af Abernes Blog

Abernes Blog udsprænger af en simpel undren i forhold til måden politik og politiske diskussioner generelt foregår på i dag, og denne undren er ganske enkelt: Kan vi virkelig ikke gøre det bedre?

Politikere ser ud til at gå mere op i spin, taktisk spil og deres eget partis ve og vel, end i hvad der er det bedste for befolkningen. Medierne sætter generelt ikke spørgsmålstegn ved dette, men accepterer blot ukritisk, at dette er præmisserne for politik. Som resultat bruger de mere tid på at analysere politisk spil og personlige historier om politikere, end på at sætte fokus på, hvilke konsekvenser politiske beslutninger har haft, har og vil have for folk. Befolkningen ser generelt også ud til at gå med på dette personlige plan: Det ser ud som om, at de enkelte personer, der er i politik fylder mere i folks tænkning og samtaler over middagsbordet end hvad konsekvenserne ved deres politiske handlinger er, samt hvad vi i det hele taget bør gøre politisk.

Denne undren over om vi – os alle sammen som samfund – ikke kan gøre det bedre end dette, fandt vi skribenter på Abernes Blog ud af, at vi delte med hinanden, og gennem lange samtaler med hinanden blev vores undren kun endnu større: Det er egentlig ekstremt mærkeligt, at politik foregår på denne noget så primitive måde. Sidenhen fandt vi så begge ud af, gennem samtale med andre venner, bekendte og tilfældige mennesker, at denne undren er langt fra ualmindelig. Det viser sig, at vi er mange, der har gjort nogenlunde samme observationer og tanker. Vi er mange, der undrer os. Så hvorfor bliver den måde politik helt grundlæggende tager sig ud ikke problematiseret, kritiseret og debatteret mere?

Hvad vi vil med Abernes Blog

Det vi vil med denne blog, er altså i høj grad at tage et kritisk blik på den måde, vi grundlæggende tænker og praktiserer politik på i dag. Vi vil gerne stille spørgsmålstegn ved de præmisser, der ser ud til være i moderne politik, og stille os selv og andre de anderledes og de generelle spørgsmål, som vi sjældent ser stillet, såsom: Kan vi finde et fælles mål for vores politiske handlinger? Hvad kan vi gøre, for at få politikerne, medierne og befolkningen til at fokusere mere på politiske beslutninger? Hvad kan vi gøre for at træffe bedre politiske beslutninger? Er det muligt at evaluere hvor god en politisk beslutning er? Hvordan? Findes der virkelig ikke fakta, når det kommer til, hvad vi bør gøre politisk? Kan vi bruge videnskab til at finde ud af, hvad vi bør gøre politisk? Kan vi komme op med fundamentalt anderledes og bedre måder at styre vores land på politisk? Hvilke? Er demokrati nødvendigvis en god ting? Hvem har magten i politik i dag, og giver det overhovedet mening at stille dette spørgsmål? Kan vi anvende moderne teknologi til at styre og automatisere centrale aspekter af reguleringen af vores samfund, og gør vi egentlig ikke allerede i høj grad dette?

Spørgsmål som disse kan virke radikale, absurde og måske endda farlige i nogles øjne, men det er vigtigt at huske, at det blot er spørgsmål, vi stiller os selv og andre til at tænke over, og vi bør ikke være bange for blot at stille spørgsmål – for at stille noget som helst spørgsmål, så længe vi går til ethvert spørgsmål med sund fornuft. Det vi har at frygte, er jo ikke absurde spørgsmål, men nærmere absurde og overkonfidente svar, og af selv samme grund bør vi netop være villige til at stille ethvert spørgsmål. Erfaring fortæller os, at gavnlige indsigter og nyskabelser er kommet ud af at tænke over umiddelbart mærkværdige spørgsmål – af at undre sig over, om man ikke kunne forklare eller gøre ting anderledes og bedre. Det var eksempelvis netop ud fra lignende undren, at de ideer og grundprincipper, der gennemtrænger politik i dag, såsom demokrati, magtdeling og de forskellige politiske ideologier, opstod i første omgang.

At vi har mange gode grunde til at tage et kritisk blik på politik helt generelt, er også åbenlyst ud fra det vi i dag ved. Mange af de ting, vi i dag ved om, hvordan verden – inklusiv mennneskets mentale liv – fungerer, afslører nemlig, at der er meget ved måden politik i dag foregår på, der er ganske kritisabelt. Dette er ikke bare sandt, når det kommer til politik i praksis, men også når det kommer til udbredte politiske ideer og idealer. For at tage et eksempel: Alle de store politiske ideologier baserer sig på en implicit teori omkring menneskets natur – omkring hvordan vi mennesker fungerer. Disse ideologier er imidlertid mere end 150 år gamle, og vi har lært meget om hvordan vi mennesker fungerer, både individuelt og socialt, i løbet af de sidste 150 år. Evolutionsteorien var eksempelvis ikke kendt, da de store traditionelle ideologier så dagens lys (et interessant spørgsmål i relation til dette er, hvor mange af vores politikere i dag, der forstår hvad denne teori går ud på, og hvad den fortæller os om vores plads i universet). Ikke overraskende viser det sig, at de ideer om menneskets natur, som de store ideologier bygger på – eksempelvis om hvor formbare og rationelle vi mennesker er – må siges at være forkerte.

Grundopfattelsen af menneskets natur er imidlertid blot ét punkt, hvor de store ideologier viser sig at være forældede, og der er mange andre ting, vi er blevet klogere på i løbet af de sidste 150 år. Det samfund vi i dag lever i er anderledes på utallige måder, end det vores forfædre levede i for 150 år siden. Vi har eksempelvis fået telefoner, elektricitet, biler, kvinder på arbejdsmarkedet, mobiltelefoner og internet siden dengang – ting, der alle har forårsaget store ændringer i den måde vi organiserer os på. På trods af dette er mange af de grundlæggende ideer, som er udbredte i moderne politik nogle, der stammer fra 1800-tallet og før. Ikke overraskende viser det sig, at mange af dem er håbløst forældede.

Eftersom vi hele tiden lærer noget nyt, og eftersom vores samfund i det hele taget ændrer sig, er der god grund til, at vi hele tiden er villige til at kigge med et åbent, skeptisk og moderne blik på den politiske indretning og de politiske tankemønstre, vi har arvet. Der er god grund til at se på, om vi med udgangspunkt i vores viden, og den måde vi lever på her og nu, kan forbedre og forny den måde vi indretter og regulerer os selv på som samfund – om vi kan komme op med fundamentalt anderledes måder, vi kan forbedre vores samfund på, inklusiv vores politiske praksis helt generelt. For selv hvis denne fungerer godt, vil der altid være den hypotetiske mulighed, at den kan fungerer endnu bedre, og hvorfor være andet end åben overfor denne?

Det vi vil med Abernes Blog er altså i høj grad at stille fundamentale spørgsmål til politik generelt, men også at forsøge at give bud på mulige svar til disse spørgsmål – og, måske endnu vigtigere, at give bud på hvordan vi kan forsøge at angribe disse spørgsmål, samt at stille både disse spørgsmål og disse bud på svar frem til debat.

Hvad du kan forvente af Abernes Blog

På Abernes Blog vil vi først og fremmest skrive om de ting, vi finder relevante i forbindelse med politik. Vi vil altså ikke kun beskæftige os med fundamentale spørgsmål angående politik, men også ”almindelige” emner og spørgsmål i forbindelse med politik. Det kan eksempelvis være mediernes dækning af politik, samt spørgsmål, der er aktuelle i medierne. Ligeledes kan vi finde på at lave en kritisk eksamination af noget vi finder relevant i politik, såsom noget en politiker har sagt eller skrevet, eller et partiprogram. Vi kan altså finde på at se på det meste, der har med politik og samfund at gøre her på bloggen.

Dette vil vi dog heller ikke begrænse os til, da vi også vil skrive om en del emner, der ikke i sig selv normalt regnes for politik, men som dog er relevante for os alle. Dette er for eksempel mediedækning generelt, specifikke historier i medierne samt filosofi og videnskab helt generelt. Netop videnskab vil vi skrive en del om – om hvad videnskab egentlig er, om spændende nye opdagelser, der gøres, om hvilke implikationer videnskabelige opdagelser har, samt hvilken rolle videnskab har i vores samfund. Når vi ser på disse emner, vender vi os altså ikke helt væk fra politik, da alle disse ting netop har stor relevans for politik. Dette er ikke så sært, eftersom videnskab netop handler om viden, mens politik velsagtens kan siges at handle om at træffe beslutninger og udføre handlinger, og det er svært at træffe gode beslutninger og udføre gode handlinger, hvis man ikke gør det ud fra viden – hvis man ikke gør det på et oplyst grundlag.

Netop oplysning helt generelt er, som nævnt, hvad vi helt grundlæggende gerne vil bringe med Abernes Blog. Oplysning er ikke kun viden – ikke bare information man kan huske og gentage, men også en måde at tænke på – det er at tænke fornuftigt. Dette er mindst lige så vigtigt som det at være i besiddelse af viden, for hvis man ikke kan tænke ordentligt, kan man ikke bruge den viden man har ordentligt – eller finde ny viden. Oplysning er også at lære at stille spørgsmål og være åben i forhold til dem, samt at sætte spørgsmål til debat og debattere dem. Målet bag Abernes Blog er, at fremme oplysning i denne bredeste forstand. At anvende og fremme sund fornuft.

3 thoughts on “Hvad er Abernes Blog?

  1. Jeg synes det er som om en apatisk opgivenhed har sænket sig over de, der har evnerne til at gennemskue politik som et strategisk spil om magt og penge fremfor politik som et ideologisk foretagende. Jeg kender selv tanken “hvorfor interessere sig når man alligevel ikke kan gøre noget ved det?” Jeg stemmer blankt i protest mod partiernes manglende relevans. For mig er politik et skuespil, der bliver opført i varierende konstellationer over de samme emner, aften efter aften på mit TV. Engang var jeg politisk aktiv i et ungdomsparti og senere moderpartiet, men de mennesker jeg mødte var blot orienterede mod at samle point til en politisk karriere. Min naive idealisme døde langsomt og idag er der bare et tomrum. Det er ligefør jeg synes at politik som sådan er en anakronisme. Derfor er jeg glad for at I har lavet denne blog, fordi det viser at nogen i min generation netop ikke er ligeglade, netop ikke har givet op og netop tør stille spørgsmål. Stående applaus til jer. Jeg glæder mig til at læse med.

  2. Pingback: Er folketinget for akademisk? | Abernes Blog

  3. Jeg er helt enig i din pointe omkring apatisk opgivenhed. Der er en tendens, især indenfor den digitale verden, at operere ud fra det modus, “at hvis ikke vi gør det, så er det nogen andre, der gør det.” Og det er, efter min mening, den fuldstændig omvendte måde at begå sig på. Jeg undrer mig, om politikere arbejder ud fra et lignende mindset.

    Dog må der være politikere (måske endda de fleste), der ihvertfald startede ud med en ideologisk tankegang og fremgangsmåde. Men måske, lidt à la amerikanske standarder, så er det dem med de spidse albuer og evnen til at skaffe økonomiske midler, der stiger til toppen uden nødvendigvis en evne (eller meget lyst) til faktisk at ville forbedre tingene.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s