Bøger

På denne side giver vi nogle forslag til gode og anbefalelsesværdige bøger. Det drejer sig om alt fra psykologi, videnskab og filosofi til politik og debat.

Harris, Sam. (2010). The Moral Landscape: How Science Can Determine Human Values.

Kontroversiel bog, der sætter spørgsmålstegn ved den udbredte opfattelse, at videnskab principielt ikke kan fortælle os hvad der er etisk rigtigt og forkert. Argumenterer for, at etik og moral handler om bevidste væseners velvære; “the well-being of conscious creatures”, og ud fra det faktum at bevidste væseners velvære afhænger af hvordan verden er; verdens tilstand, så er der også i princippet fakta, vi kan vide om, hvad der er etisk bedre end andet; om hvad der godt og mindre godt i forhold til bevidste væseners velvære. Bør læses af alle! (Vi kan tage fejl omkring denne påstand, men det er præcis pointen).

Pinker, Steven. (2002). The Blank Slate: The Modern Denial of Human Nature.

Fantastisk bog, som diskuterer den generelle tendens til at afskrive menneskets natur og en biologisk forståelse af mennesket og i stedet ensidigt fokuserer på kultur, der ses hos mange vestlige intellektuelle. Præsenterer grundig evaluering af argumenter i “nature-nuture”-debatten ud fra empiri, og bringer også overvejelser af konsekvenserne ved, at vi får en biologisk forståelse af mennesket. Bør læses af alle; i særdeleshed folk, der beskæftiger sig med psykologi, sociologi og humanistisk videnskab.

Searle, John R. (1995). The Construction of Social Reality.

God indførelse i, hvordan vi skal beskæftige os med social ontologi, dvs. fænomener og objekter som kun eksisterer i form af, at vi “siger” at de eksisterer. Searle giver en gennemgang af forskellige typer af “sandheder”, og hvordan vi skal se viden som en social konstruktion, uden at lave de fejlslutninger, vi finder i radikal relativisme. Denne bog bør være obligatorisk læsning, hvis du er interesseret i social ontologi, eller hvis du beskæftiger dig med socialkonstruktivisme.